Om Oss

Energi Automatik AB arbetar med styr- regler- och övervakning inom
fastighetsautomation. Vi utnyttjar senaste teknik för att effektivisera fastighetsdrift
och förvaltning, vilket ger förutsättningar för optimal energibesparing
och bättre inomhusklimat i befintliga system eller vid nybyggnad.

Energi Automatik AB erbjuder en komplett styr- regler- och övervakningsanläggning
där vi tar fullt ansvar för samtliga funktioner.

Energi Automatik AB levererar såväl enstaka enheter, som datoriserade
övervakningssystem för kommunikation via tele/internet/intranät till överordnat system.
Det är för oss en naturlig strävan att arbeta med lättanvända verktyg för öppna system
inom fastighetsautomation.

Energi Automatik AB erbjuder anpassade serviceavtal med möjlighet till
övervakning mot kundens anläggning.

Energi Automatik AB startade sin verksamhet 1982, vi har mer än 30 års erfarenhet
i branschen. Vi bygger på ett gott tekniskt kunnande, och entusiastisk personal.
Är ett litet företag, vilket ger personlig kontakt och ansvarskänsla.
Vi hör med intresse från Er och står gärna till tjänst vid behov.

Med vänlig hälsning

Energi Automatik AB
Lars Pettersson